خرداد, 1401 بدون نظر

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه  شماره 3461 مورخ 16/03/1401 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان، در نظر دارد  اماکن تجاری مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیرخانه مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان، به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ بالا، روبروی بیمارستان شریعتی، مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان ،  اسناد مزایده را اخذ نموده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به آدرس فوق تحویل نمایند.

ردیف نام و مشخصات موضوع مزایده کاربری فعلی مبلغ پایه مزایده ماهیانه (ریال) مدت اجاره
1 یکباب دفتر کار (شماره1) به متراژ حدود 21 متر مربع واقع درگذر ورودی مجموعه ورزشی چهارباغ بالا  ( تخلیه شده) 45.000.000 یک سال شمسی
2 یکباب مغازه و انبار و راه پله کنار آن به متراژ حدود 63 مترمربع بر خیابان چهارباغ بالا (نبش بن بست ابن سینا) آبمیوه و بستنی فروشی ( فعلی) 350.000.000 یک سال شمسی
3 پارکینگ مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا پارکینگ عمومی 330.000.000 یک سال شمسی
4 یکباب دفتر کار(شماره 5) به متراژ حدودا 12 مترمربع درگذر ورودی مجموعه ورزشی چهارباغ بالا پیک موتوری ( فعلی ) 45.000.000 یک سال شمسی
5 یکباب مغازه به متراژ حدود 95 مترمربع بر خیابان چهارباغ بالا (نبش ورودی مجموعه ورزشی کارگران) بستنی فروشی حاجی بابا (فعلی) 920.000.000    به مدت 8 ماه و تا تاریخ 30/11/1401
6 یک باب مغازه به متراژ حدود40 مترمربع واقع در خیابان چهارباغ بالا جنب شهرکتاب و ایستگاه مترو دکتر شریعتی لوازم موبایل (فعلی) 260.000.000 یک سال شمسی
7 یک باب دفتر کار( شماره 2 ) به متراژ حدود 14 مترمربع داخل گذر ورودی مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا  (تخلیه ) 37.000.000 یک سال شمسی
8 یک واحد مسکونی در سه طبقه واقع در شهر نجف آباد خیابان فردوسی،کوی ایمان نبش کوچه گلچین مدرسه 95.000.000 یک سال شمسی
9 کافی شاپ در دست احداث به مساحت حدود 75 مترمربع واقع در سمت شمال گذر ورودی مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا 180.000.000 یک سال شمسی
10 یک باب دفتر کار جنب ورودی سالن آمفی تئاترمجموعه رزشی چهار باغ بالا به مساحت حدود 23 مترمربع 100.000.000 یک سال شمسی

 

  • مزایده گر باید مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایدات فوق که برابر 5 درصد اجاره سالیانه هر محل می باشد را به شماره حساب 276988863 (شماره شبا: 600130100000000276988863IR ) نزد بانک رفاه کارگران به نام مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید و رسید آن را در پاکت مربوطه به همراه سایر اسناد مزایده تحویل نماید.
  • سایر شرایط:
  1. آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 میباشد.
  2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد برای هر یک از مزایدات فوق پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 میباشد.
  3. تاریخ بازگشایی پاکتها برای کلیه مزایدات روز شنبه مورخ 28/03/1401 می باشد
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  5. هزینه کارشناسی ، چاپ آگهی و نصب اطلاعیه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.
  6. تمامی پاکتهای (مربوط به هر کدام ازموارد می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در پوشش مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  7. مجموعه در رد هریک از پیشنهادات ارائه شده جهت مزایده صاحب اختیار می باشد.

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *