دوره   حسابداری خدماتی

تعاریف و مفاهیم حسابداری واهمیت حسابداری

تعریف شرکتها وموسسات از دیدگاه مختلف

تعریف انواع رشته حسابداری

تعریف معادله حسابداری وشناخت وتعریف دارایی بدهی وسرمایه وزیر مجموعه هر کدام

اثرات وقایع مالی بر روی  ترازنامه

تعریف انواع حساب ها و ماهیت آنهاومانده گیری حسابها

چگونگی ثبت وقایع مالی شامل صدور سند دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین

انواع ترازهای آزمایشی

تهیه صورتهای مالی نهایی شامل ترازنامه و سود و زیان وصورتحساب سرمایه

تعدیل حسابها در پایان دوره مالی

بستن حسابها وثبت سند افتتاحیه در شرکتهای خدماتی

مفاهیم ومفروضات حسابداری

 

دوره  حسابداری بازرگانی

تعریف حسابهای مربوط به بازرگانی

ماهیت حسابها

روشهای ثبت حسابداری در شرکتهای بازرگانی

روشهای نگهداری موجودی کالا

محاسبات فرمولهای بهای تمام شده وخرید خالص و فروش خالص و….

نحوه طبقه بندی اطلاعات مالی در گزارشات مالی ترازنامه

تهیه صورت سود وزیان شرکتهای بازرگانی

انواع تخفیفات ونحوه ثبت سندآنها

نحوه حسابداری موجودی کالا به صورت ادواری – دائمی

روشهای ارزیابی موجودی کالا

روش های قیمت گذاری) و…..FIFO(میانگین

آشنایی با انبار ومدارک موجود

اسنادتجاری

مطالبات مشکوک الوصول

حسابداری وجوه نقد(صندوق ، بانک ، تنخواه )

تهیه صورت مغایرت بانکی

هزینه های معوق

اشتباهات حسابداری

 

دوره  حسابداری پیشرفته

مروری بر حسابداری مقدماتی

مفاهیم نظری حسابداری

اشنایی با مطالبات،حسابهای دریافتنی،اسناددریافتنی

موجودی مواد و کالا و ارزیابی موجودی ها

پیش پرداخت و سفارشات

سرمایه گذاری کوتاه مدت

حسابداری دارایی ثابت ،استهلاک

حسابداری دارایی نامشهود

حسابداری بدهی ها

نسبت های مالی

 

 

دوره  حسابداری مالیاتی

مبانی مالیات

مالیات بر ارث

حق تمبر

مالیات بر درآمد اجاره

مالیات بر درامد حقوق

اظهارنامه اشخاص حقیقی

اظهارنامه اشخاص حقوقی

مبانی ارزش افزوده

مبانی صورت معاملات فصلی

لایحه و دفاع مالیاتی

 

دوره  حسابداری صنعتی

آشنایی با حسابداری صنعتی

آشنایی با مفاهیم ،تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارش حسابداری صنعتی

روشهای هزینه یابی موسسات تولیدی

هزینه یابی مرحله ای و جریان گردش محصول

سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی،گردش حساب صنعتی و دفاتر کارخانه

سیستم مواد اولیه در موسسات تولید

زمان سفارش مواد و حد تجدید سفارش

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

ارزیابی موجودی مواد و روش قیمت گذاری

هزینه سربار

ارتباط هزینه سربار با مرکز هزینه و سیستم هزینه سربار

پیش بینی سربار،اضافه و کسر جذب سربار

دوره  نرم افزار پارسیان

تعریف گروه حسابها

حساب های کل ،معین ، تفصیلی

سند افتتاحیه وثبت اسناد وویرایش آن

گزارشات حسابداری

گزارشات ویژه

جستجوی اسناد

دریافت وپرداخت چک

مراحل مختلف ثبت چک ( سرحساب گذاشتن و واگذاری و.پاس چک و برگشت چکها ….)

ویرایش وحذف چکها

تنظیمات هشدار چکها

کدینگ کالاها

ثبت موجودی کالای اول دوره

تنظیم و ثبت فاکتورها

دوره حقوق ودستمزد

قوانین مرتبط با حقوق ودستمزد

مراحل تشکیل پرونده

وظایف دوایر حسابداری حقوق ودستمزد و توضیحات آن

تعاریف

انواع قراردادها

حقوق پایه ومزایا و مزایای به تبع شغل

احکام حقوقی وانواع آن

محاسبات ماموریت وانواع آن

نوبت کاری

اضافه کاری

پایه سنوات

بیمه

مرخصی ها

ثبت اسناد حقوق ودستمزد

دوره حسابداری در اکسل

عملگرهای ریاضی

تعریف توابع ومحاسبات آن

نحوه محاسبه فاکتورها

فاکتور با محاسبه مالیات وارزش افزوده

تهیه تنخواه

تهیه سند افتتاحیه

تهیه صورت سود وزیان

تهیه صورت مغایرت بانکی

توابع مالی

محاسبه انواع استهلاک

روشهای محاسبه اقساط وام وسود واصل وام وتجزیه وتحلیل آن با نمودار

سرفصل های دوره پرایس اکشن

✅معرفی سبک های پرایس اکشن
✅عرضه و تقاضا و روش مشخص کردن مناطق عرضه و تقاضا و معرفی انواع سطوح
✅شکست ها پولبک ها و شکست های جعلی و تشخیص روند در پرایس اکشن
✅ساختارهای پرایس اکشن عرضه و تقاضا به سبک RTM
✅معرفی FTR
✅معرفی FLها حرکات فشرده Cpکمپرس
✅مفهوم اینگولف ,ایگنور لول ،الگوی caps
✅معرفی ساختارهای 3Drive,Qm,Can can,Dayamond