اردیبهشت, 1400 بدون نظر
0059 نازک دوزی1 زوج 8-09:30 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 *
0060 مانتو 1 زوج 9:45-11:15 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 *
0061 جیب و پروگیری زوج 11:30-13 1400/02/06 1400/02/27 خانم خرمی کلاس3 *
0062 نازک9 زوج 8-09:30 1400/02/06 1400/02/27 خانم متقی کلاس8 *
0063 ژورنال 1 زوج 9:45-11:15 1400/02/06 1400/02/27 خانم متقی کلاس8 *
0064 شومیز2 زوج 11:30-13 1400/02/06 1400/02/27 خانم متقی کلاس8 *
0065 مردانه دوزی یک شنبه- سه شنبه 8-09:30 1400/02/21 1400/03/25 خانم خرمی کلاس3 *
0066 مانتو فری سایز یک شنبه- سه شنبه 9:45-11:15 1400/02/21 1400/03/25 خانم خرمی کلاس3 *
0067 کاور مبل یک شنبه- سه شنبه 11:30-13 1400/02/21 1400/03/25 خانم خرمی کلاس3 *
0068 کت مجلسی 2 یک شنبه- سه شنبه 8-09:30 1400/02/21 1400/03/25 خانم متقی کلاس8 *
0069 شب و عروس 1 یک شنبه- سه شنبه 9:45-11:15 1400/02/21 1400/03/25 خانم متقی کلاس8 *
0070 مانتو تابستانه 2 یک شنبه- سه شنبه 11:30-13 1400/02/21 1400/03/25 خانم متقی کلاس8 *
00310 مانتومقدماتی زوج 8-09:30 1400/02/29 1400/03/22 خانم متقی کلاس8 *
00311 شلوار دوزی زوج 9:45-11:15 1400/02/29 1400/03/22 خانم متقی کلاس8 *
00312 شومیز 3 زوج 11:30-13 1400/02/29 1400/03/22 خانم متقی کلاس8 *
00313 نازک مقدماتی یک شنبه- سه شنبه 8-09:30 1400/03/30 1400/04/29 خانم متقی کلاس8 *

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *