اردیبهشت, 1400 بدون نظر
«نهمین کنگره استانی خانه کارگر اصفهان»
 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ کنگره استانی خانه کارگر اصفهان براساس دعوت قبلی بصورت مجازی و حضوری بارعایت دستورالعمل های بهداشتی در خانه کارگر برگزار گردید.
با استقرار هئیت رئیسه ،به استناد آئین نامه کنگره برشان دبیراجرائی خانه کارگر توضیحاتی پیرامون کنگره و چگونگی برگزاری انتخابات ارائه و درخصوص عملکرد چهارساله گذشته خانه کارگراصفهان از جمله میزان افزایش عضو جدید وتمدیدی ، آموزش های کوتاه مدت ، خدمات وتسهیلات نسبت به کنگره قبلی به اعضاء و موارد عمرانی مرتبط و مسائل روز کارگری ، ضعف ها و قوت ها ، چالش ها و تنگناها سخنرانی کرد. در این کنگره دبیرکل محترم خانه کارگر جناب آقای محجوب که ناظر عالی تشکیلات مرکز بودند بصورت مجازی در کنگره شرکت و ضمن قدردانی از حضور اعضاء خانه کارگر اصفهان بیان نمودند از مهمترین دغدغه ها، دسترسی کارگران به حقوق و دستمزد عادلانه، امنیت شغلی و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار می باشد ضمن توصیه به شرکت در انتخابات های پیش رو تأکید نمودند که اعضاء در انتخابات این کنگره حضور فعال داشته ، ایشان این کنگره راه نو و نقشه راه تشکیلات دانستند ، همزمان رای گیری بصورت مجازی ازطریق لینگ اعلام شده انجام واعضاء نمایندگان خود را برای کنگره کشوری انتخاب نمودند و ازمجموع ۴۸۷۰ رای ماخوذه افراد ذیل به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل به عنوان نمایندگان اصفهان به کنگره کشوری راه یافتند:
اعضاء اصلی:
1_ مهرداد اتحادی 
2_ محمود امانی پور
3_ حمیدرضا امینی
4_ سیدحسن هاشمی
5_ محمدرضا کاظمی
6_ علی یزدانی
7_ ابراهیم فتحیان
8_ فتح اله شاهزمانی سیچانی
9_ احمدرضا معینی
10_ زهره سلیمانی
11_ حیدرعلی مومنی
12_ رضا عسگری
13_ علیرضا شاکرین
14_ غالمرضا فکاری
15 امیررضا وثوقیان
16_ مهناز زند
17_ امید طاهری
18_ عبدالرضا شیاسی
19_ داود افشاری
20_ باقر محبی
21_ مجید تاج الدین
22_ فرهاد ابراهیمی
23_ کرمعلی صالحی
24_ محمود حبیبی
25_ عبداله بهارلو
26_ قربانعلی منصورزاده
27_ اسماعیل مکارمی
28_ اسماعیل توکلی
29_ احمدرضا شکرآمیز
30_ یداله کاظمی
31_ محمد حفیظی
32_ فریدون کهرونی
اعضاء علی البدل:
1- محمد علی آزاد
2- احمدرضا دهانی
3- نرجس رنجبر
4- مریم میرزایی
5- اسماعیل ربیع
6- غلامرضا ابوطالبی
7- اسماعیل صادق فلاح
8- محسن اکبری کلیشادی
9- محمد حسن سلیمیان
10- حسن علی عابدی اندانی
11- فضل اله ابراهیم زاده
12- قربانعلی طاهری
13- اصغر نیرومند
14- مهدی فتوحی
15- سید ضیاء موسوی
16- محسن جلالی
خانه کارگر اصفهان
@whesfahan
http://www.instagram.com/whesfahan

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *