دی, 1399 بدون نظر
991030 جیب و پرو گیری زوج 8-09:30 1399/10/01 1399/10/22 خانم خرمی کلاس3 * 991031 انواع هودی و سوییشرت زوج 9:45-11:15 1399/10/01 1399/10/22 خانم خرمی کلاس3 * 991045 کاپشن دوزی زوج 11:30-13 1399/10/01 1399/10/22 خانم خرمی کلاس3 * 99910 آستین فانتزی 2 یکشنبه/سه شنبه 8-09:30 1399/10/09 1399/11/14 خانم متقی کلاس8 ...
ادامه مطلب
لیست دوه های کوتاه مدت مجازی زبان های خارجی
دی, 1399 بدون نظر
استاد تاریخ پایان تاریخ شروع ساعت روز نام دوره کد دوره رضایی 1399/11/13 1399/10/13 9:15-10:15 زوج Fund A 991100 جانقربان 1399/11/13 1399/10/13 14-15 زوج Fund B 991101 دماوندی 1399/11/13 1399/10/13 13-14 زوج Fund C 991111 میرزایی 1399/11/13 1399/10/13 10-11 زوج TN1A 991102 میرزایی 1399/11/13 1399/10/13 11-12 زوج TN1B 991103 ...
ادامه مطلب
لیست دوره های کوتاه مدت کامپیوتر
دی, 1399 بدون نظر
991003 بورس پیشرفته دوشنبه/چهارشنبه 15/30-17 99/10/01 99/11/07 خانم خرم روز سایت 1 کامپیوتر بورس مقدماتی 991004 بورس مقدماتی دوشنبه/چهارشنبه 17-18/30 99/10/01 99/11/07 خانم خرم روز سایت 1 کامپیوتر * 991005 بورس مقدماتی دوشنبه/چهارشنبه 18/30-20 99/10/01 99/11/07 خانم خرم روز سایت 1 کامپیوتر * 991009 فتوشاپ مقدماتی فرد 14-15/30 99/10/02 ...
ادامه مطلب
دوره های زبان انگلیسی
دی, 1399 بدون نظر
کد دوره نام دوره تاریخ پایان تاریخ شروع ساعت روز 99940 Fund A 1399/11/15 1399/09/29 8-9:30 شنبه/چهارشنبه 99941 Fund B 1399/11/15 1399/09/29 9:45-11:15 شنبه/چهارشنبه 99942 Fund C 1399/11/15 1399/09/29 11:30-13 شنبه/چهارشنبه 99943 TN1A 1399/11/15 1399/09/29 8-9:30 شنبه/چهارشنبه 99944 TN1B 1399/11/15 1399/09/29 9:45-11:15 شنبه/چهارشنبه 99945 TN1C 1399/11/15 1399/09/29 11:30-13 شنبه/چهارشنبه ...
ادامه مطلب