خرداد, 1401 بدون نظر

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان با شماره ثبتی 26 و شناسه ملی 10260008785 با استناد به مصوبه جلسه شماره 3461 مورخ 16/03/1401 هیأت اجرایی مجموعه های ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان در نظر دارد  اماکن ورزشی مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یک ساله  واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیرخانه مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان، به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ بالا، روبروی بیمارستان شریعتی، مجموعه ورزشی تفریحی کارگران استان اصفهان ،  اسناد مزایده را اخذ نموده و پیشنهاد خود را به انضمام مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به آدرس فوق تحویل نمایند.

 

.ردیف نام و مشخصات موضوع مزایده مبلغ پایه مزایده ماهیانه (ریال) مدت اجاره
1 استخر مجموعه ورزشی کارگران ( بادرود ) 50.000.000 یکسال شمسی
2 سالن بدنسازی آقایان مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا (زیر زمین) 120.000.000 یکسال شمسی
3 مجموعه ورزشی کارگران (بهارستان) 330.000.000 یکسال شمسی
4 مجموعه ورزشی کارگران (خمینی شهر) 340.000.000 یکسال شمسی
5 سالن ماساژ طبقه فوقانی استخر مجموعه ورزشی کارگران چهارباغ بالا 65.000.000 یکسال شمسی
6 مجموعه سوارکاری مجموعه ورزشی (قدس) 120.000.000 یکسال شمسی
7 مجموعه ورزشی کارگران (فلاورجان) 120.000.000 یکسال شمسی
8 مجموعه ورزشی کارگران (گلپایگان) 35.000.000 یکسال شمسی
9 سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کارگران( نجف آباد) 85.000.000 یکسال شمسی
10 سالن چند منظوره مجموعه ورزشی کارگران (نطنز) 50.000.000 یکسال شمسی
11 مجموعه ورزشی کارگران (اردستان) 40.000.000 یکسال شمسی
12 سالن بدنسازی آقایان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 35.000.000 تا 30/09/1401
13 سالن بدنسازی بانوان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 40.000.000 تا 30/09/1401
14 سالن رزمی و کشتی آقایان مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 19.000.000 تا 30/09/1401
15 سالن فوتبال صابونی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران  (کاشان) 20.000.000 تا 30/09/1401
16 سالن بیلیارد مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 40.000.000 تا 30/09/1401
17 سالن چند منظوره مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران  (کاشان) 95.000.000 تا 30/09/1401
18  زمین تنیس شماره 1 مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 30.000.000 تا 30/09/1401
19 مغازه نانوایی واقع در مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران (کاشان) 15.000.000 تا 30/09/1401
20 شش واحد مهمانسرای اقامتی مجموعه ورزشی کارگران شماره 2 اصفهان (قدس) هر واحد 35.000.000 یکسال شمسی

 

  • مزایده گر باید مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایدات فوق را به شماره حساب 276988863 (شماره شبا: 600130100000000276988863IR ) نزد بانک رفاه کارگران به نام مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت به پرداخت از طریق دستگاه  POS  مجموعه اقدام نماید و رسید آن را در پاکت مربوطه به همراه سایر اسناد مزایده تحویل نماید.
  • سایر شرایط:
  1. آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده ، پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 میباشد.
  2. آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد برای هر یک از مزایدات فوق پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 میباشد.
  3. تاریخ بازگشایی پاکات برای کلیه مزایدات روز شنبه مورخ 28/03/1401 می باشد
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  5. هزینه کارشناسی ، چاپ آگهی و نصب اطلاعیه های مربوطه به عهده برنده مزایده می باشد.
  6. تمامی پاکتهای (مربوط به هر کدام ازموارد می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  7. مجموعه در ردیا قبول هریک از پیشنهادات ارائه شده جهت مزایده مخیر می باشد.

 

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *